Disclaimer

Knippen en Scheren wijst nadrukkelijk elke vorm van gevolgschade van de hand welke voortvloeit uit onoordeelkundig handelen van de eindgebruiker of oneigenlijk gebruik van het aangeschafte product.
Geopende verpakkingen kunnen niet terug genomen worden .